Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Huyện Đại Lộc ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 
27-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về quản lý và bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2006 - 2010. 
27-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. 
27-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành chăn nuôi huyện Đại Lộc giai đoạn 2006 - 2010. 
27-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc chia tách xã Đại Hoà thành hai đơn vị hành chính mới. 
27-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc đồng ý cho ông Lê Lục thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
27-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban, Uỷ viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
27-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2006-2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.446.532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner