Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Huyện Bắc Trà My ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Huyện Bắc Trà My về việc Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Bắc Trà My lần thứ II - năm 2007. 
26-10-2006 Quyết định số 1882/2006/QĐ-UBND của Huyện Bắc Trà My ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý các xã, thị trấn. 
03-08-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 
03-08-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về việc công nhận kết quả đào tạo nâng cao trình độ văn hóa cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn. 
03-08-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bắc Trà My năm 2005. 
03-08-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006. 
11-05-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Huyện Bắc Trà My về việc tăng cường các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. 
27-04-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục huyện Bắc Trà My giai đoạn 2006 - 2010. 
27-04-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 huyện Bắc Trà My. 
27-04-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Bắc Trà My về nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm (2006-2010) huyện Bắc Trà My. 
11-04-2006 Quyết định số 758/2006/QĐ-UBND của Huyện Bắc Trà My ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.435.918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner