Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Thành phố Tam Kỳ ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-11-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Tam Kỳ, tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố. 
18-10-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về Đề án xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị giai đoạn 2006-2010. 
18-10-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thị xã Tam Kỳ. 
18-10-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ về Chương trình mục tiêu lao động - việc làm giai đoạn 2006-2010. 
18-10-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Thành phố Tam Kỳ v/v bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2006. 
26-09-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc ban hành Đề án thành lập Ban Kinh tế xã, phường trên địa bàn thị xã Tam Kỳ. 
19-04-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND của Thành phố Tam Kỳ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.479.111 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner