Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2007. 
08-11-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2005. 
08-11-2006 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều trong chương IX, Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
08-11-2006 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
08-11-2006 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
08-11-2006 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đồng ý để ông Nguyễn Đình Hòa thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
20-07-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm An ninh – Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 
20-07-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và chia địa giới hành chính thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 
20-07-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020. 
20-07-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Tam Kỳ trực thuộc tỉnh Quảng Nam. 
20-07-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
18-07-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
04-05-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi đất màu và kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. 
04-05-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006-2010. 
04-05-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
04-05-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về huy động Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.505.174 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner