Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 7-2017: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2017 Quyết định số 2371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện phân cấp quản lý và chuyển giao quản lý tưới địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 
29-06-2017 Quyết định số 2345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
29-06-2017 Quyết định số 2327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh Quảng Nam. 
27-06-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
20-06-2017 Quyết định số 2190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh trong công tác cải cách hành chính. 
05-06-2017 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
05-06-2017 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 nhằm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ Năm (khóa XXI). 
15-05-2017 Quyết định số 1682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020. 
15-05-2017 Quyết định số 1682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.173 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner