Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 3-2016: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-02-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển trên địa bàn tỉnh. 
04-02-2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. 
01-02-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 
21-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 
15-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh. 
12-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh. 
11-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016. 
06-01-2016 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
06-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 
31-12-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
30-12-2015 Quyết định số 5139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. 
30-12-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
29-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-12-2015 Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 196/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 195/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2016. 
11-12-2015 Nghị quyết số 194/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 
11-12-2015 Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2016-2020. 
11-12-2015 Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam. 
11-12-2015 Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, nộp phí vệ sinh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.356 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner