Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 4-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-04-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. 
18-04-2014 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014. 
15-04-2014 Quyết định số 1177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Qui hoạch tạm thời vùng nuôi tôm thẻ lót bạt ven biển tại hai huyện Thăng Bình và Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2018. 
15-04-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và về nhà trong ngày đối với địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-04-2014 Quyết định số 1145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Quảng Nam và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm. 
10-04-2014 Quyết định số 1124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức đối với học viên Đề án 500 khóa I và II. 
02-04-2014 Quyết định số 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức bình quân diện tích đất ở, đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sinh sống bằng nghề sản xuất nông lâm ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
01-04-2014 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.447.979 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner