Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 02-2014: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-01-2014 Quyết định số 400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
27-01-2014 Quyết định số 391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014 - 2020. 
27-01-2014 Quyết định số 376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống các dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
22-01-2014 Quyết định số 285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020. 
21-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. 
21-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
16-01-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. 
10-01-2014 Quyết định số 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2014. 
10-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.433.801 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner