Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 7-2010: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 
22-07-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ. 
21-07-2010 Quyết định số 2271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh hồ sơ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Nam. 
15-07-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về điều chỉnh ngày, tháng, năm thành lập và tái lập huyện Đông Giang. 
15-07-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về nhiệm vụ bổ sung 6 tháng cuối năm 2010. 
15-07-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009. 
15-07-2010 Nghị quyết số 100/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2010. 
14-07-2010 Quyết định số 2224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam. 
08-07-2010 Nghị quyết số 165/2010/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
08-07-2010 Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010. 
08-07-2010 Nghị quyết số 163/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
08-07-2010 Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 
05-07-2010 Quyết định số 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ. 
05-07-2010 Quyết định số 2125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Duy Xuyên. 
01-07-2010 Quyết định số 2112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 
01-07-2010 Quyết định số 2111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 
01-07-2010 Quyết định số 2110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 
01-07-2010 Quyết định số 2109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 
01-07-2010 Quyết định số 2108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 
01-07-2010 Quyết định số 2107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.497.164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner