Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 11-2010: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2010 Quyết định số 3905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Tu bổ cấp thiết di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020. 
26-11-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích và danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
25-11-2010 Quyết định số 3895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Đông Giang năm 2011 do tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam viện trợ. 
24-11-2010 Quyết định số 3890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2004-2011. 
24-11-2010 Quyết định số 3889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2004-2011. 
24-11-2010 Quyết định số 3888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2004-2011. 
24-11-2010 Quyết định số 3887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2004-2011. 
24-11-2010 Quyết định số 3886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2004-2011. 
24-11-2010 Quyết định số 3885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My, nhiệm kỳ 2004-2011. 
23-11-2010 Quyết định số 3834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng khu Du lịch văn hóa đa chức năng tại thành phố Hội An. 
23-11-2010 Quyết định số 3833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2010. 
23-11-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam. 
22-11-2010 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Qui hoạch tổng thể định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 
12-11-2010 Quyết định số 3710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quế Sơn. 
12-11-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
09-11-2010 Quyết định số 3658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2020. 
08-11-2010 Quyết định số 3640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam. 
08-11-2010 Quyết định số 3635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Bắc Trà My năm 2011 do tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam viện trợ. 
29-10-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. 
28-10-2010 Quyết định số 3510/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner