Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 01-2010: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-01-2010 Quyết định số 436/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc UBND huyện, thành phố, Sở, Ban, ngành tỉnh Quảng Nam. 
26-01-2010 Quyết định số 412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Quảng Nam. 
22-01-2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Dần 2010. 
19-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
13-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
08-01-2010 Quyết định số 175 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015. 
05-01-2010 Quyết định số 24/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình Thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010 - 2015. 
05-01-2010 Quyết định số 19/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam. 
04-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010. 
22-12-2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam. 
18-12-2009 Nghị quyết số 67/2009/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về chương trình hoạt động năm 2010 của HĐND huyện, khóa V. 
18-12-2009 Nghị quyết số 66/2009/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về dự toán ngân sách và đầu tư XDCB năm 2010. 
18-12-2009 Nghị quyết số 65/2009/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 
18-12-2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam. 
16-12-2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
15-12-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 , Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 và Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
15-12-2009 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng pháo. 
10-12-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quy định kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UB ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện trong năm 2010. 
08-12-2009 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.497.169 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner