Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 5-2008: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-05-2008 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, công chức dự bị tỉnh Quảng Nam. 
13-05-2008 Quyết định số 1662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh. 
13-05-2008 Quyết định số 1659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại tỉnh Quảng Nam. 
09-05-2008 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh. 
09-05-2008 Quyết định số 1617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. 
07-05-2008 Quyết định số 1576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2004-2009. 
07-05-2008 Quyết định số 1566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
07-05-2008 Quyết định số 1560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Thanh tra Sở Bưu chính-Viễn thông tỉnh Quảng Nam. 
07-05-2008 Quyết định số 1559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Thanh tra Sở: Văn hoá -Thông tin, Thể dục Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Nam. 
07-05-2008 Quyết định số 1558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Thanh tra Sở Công nghiệp với Thanh tra Sở Thương mại. 
07-05-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Huyện Hiệp Đức ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và bảo trì các công trình công cộng trên địa bàn huyện Hiệp Đức. 
06-05-2008 Quyết định số 1543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội giống nông lâm nghiệp Điện Bàn. 
06-05-2008 Quyết định số 1531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Châm cứu tỉnh Quảng Nam. 
06-05-2008 Quyết định số 1528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ tư vấn các dự án đầu tư du lịch ven biển Điện Bàn - Hội An. 
05-05-2008 Quyết định số 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch cúm gia cầm H5N1. 
02-05-2008 Quyết định số 1488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2004-2009. 
29-04-2008 Quyết định số 1477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
29-04-2008 Quyết định số 1470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
29-04-2008 Quyết định số 1469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử Trưởng Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam. 
29-04-2008 Quyết định số 1468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner