Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 4-2008: 43 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2008 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2008. 
22-04-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. 
21-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-04-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
09-04-2008 Quyết định số 1191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
09-04-2008 Quyết định số 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
09-04-2008 Quyết định số 1189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
09-04-2008 Quyết định số 1188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
09-04-2008 Quyết định số 1187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
09-04-2008 Quyết định số 1186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
04-04-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống, dập dịch bệnh tai xanh trên địa bàn tỉnh. 
02-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ. 
02-04-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 
01-04-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật và tổ chức các hoạt động nhân Ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật Việt Nam (18/4). 
27-03-2008 Quyết định số 1013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2008 (đợt 2). 
25-03-2008 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
25-03-2008 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 
25-03-2008 Quyết định số 955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 
25-03-2008 Quyết định số 954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 
25-03-2008 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
9.479.408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner