Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 3-2008: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-03-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
18-03-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam. 
14-03-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức mua sắm tài sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
13-03-2008 Quyết định số 760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ các cơ sở cơ khí vừa và nhỏ tham gia chế tạo máy nông nghiệp và công nghiệp chế biến giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
06-03-2008 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Nam. 
06-03-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 
04-03-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. 
27-02-2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008. 
25-02-2008 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 
25-02-2008 Quyết định số 593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về qui định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2008. 
20-02-2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ. 
20-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số quy định thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh. 
19-02-2008 Quyết định số 562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án tổng thể định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2010. 
14-02-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VI năm 2008 - 2010. 
27-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ ban hành một số quy định nhằm thực hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong quá trình thi hành nhiệm vụ, công vụ. 
27-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ (2004-2009). 
27-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Thành phố Tam Kỳ ban hành Qui định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Tam Kỳ. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.456 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner