Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 02-2008: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-02-2008 Quyết định số 560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và các tài sản khác trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
14-02-2008 Quyết định số 507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. 
14-02-2008 Quyết định số 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2008. 
05-02-2008 Quyết định số 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới giai đoạn 2008 - 2012. 
01-02-2008 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trình trực tiếp các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
01-02-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
31-01-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2008. 
30-01-2008 Quyết định số 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tạm giao chỉ tiêu biên chế hành chính, công chức dự bị và định mức biên chế sự nghiệp năm 2008 tỉnh Quảng Nam. 
25-01-2008 Quyết định số 373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam năm 2008. 
24-01-2008 Quyết định số 368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra, kiểm soát lâm sản liên ngành huyện. 
21-01-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh. 
10-01-2008 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. 
10-01-2008 Quyết định số 159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Tây Giang giai đoạn đến năm 2015. 
10-01-2008 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Duy xuyên giai đoạn đến năm 2015. 
10-01-2008 Quyết định số 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 
10-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường tại Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 và Quyết định số 09/2004/QĐ-UB ngày 30/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
10-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
10-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
10-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 31/3/2000 và Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 01/6/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
10-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 35/1999/QĐ-UB ngày 15/6/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng vốn phát triển giao thông nông thôn. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner