Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 12-2008: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai. 
16-12-2008 Quyết định số 4149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
15-12-2008 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thao quốc phòng toàn dân năm 2009. 
12-12-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 57/2006/QĐ-UB ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện trong năm 2009. 
08-12-2008 Quyết định số 4067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 
05-12-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 
05-12-2008 Quyết định số 4050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam. 
03-12-2008 Quyết định số 4015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ. 
03-12-2008 Quyết định số 4010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Nam. 
03-12-2008 Quyết định số 4009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phân tích - Kiểm định và Tư vấn khoa học - công nghệ Quảng Nam. 
03-12-2008 Quyết định số 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học - công nghệ Quảng Nam. 
02-12-2008 Quyết định số 4002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 
02-12-2008 Quyết định số 3995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam. 
02-12-2008 Quyết định số 3994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam. 
02-12-2008 Quyết định số 3993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thuỷ lợi Quảng Nam. 
02-12-2008 Quyết định số 3992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thú y Quảng Nam. 
20-11-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
17-11-2008 Quyết định số 3772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 
17-11-2008 Quyết định số 3771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 
17-11-2008 Quyết định số 3770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner