Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 11-2008: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2008 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 
06-11-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
06-11-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng. 
06-11-2008 Quyết định số 3651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
05-11-2008 Quyết định số 3622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam. 
05-11-2008 Quyết định số 3621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam. 
05-11-2008 Quyết định số 3620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam. 
05-11-2008 Quyết định số 3619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giống Thuỷ sản Quảng Nam. 
05-11-2008 Quyết định số 3617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản Quảng Nam. 
03-11-2008 Chỉ thị số 35/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
03-11-2008 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
30-10-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 
29-10-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam. 
29-10-2008 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh. 
27-10-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. 
21-10-2008 Quyết định số 3454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
21-10-2008 Quyết định số 3453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai. 
21-10-2008 Quyết định số 3451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
10-10-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc tiếp tục phát triển KTV, KTTT trên địa bàn huyện đến hết năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9.435.513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner