Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 9-2007: 69 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2007 Quyết định số 2959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức - công chức dự bị tỉnh Quảng Nam. 
19-09-2007 Chỉ thị số 40/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động đấu giá nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 
18-09-2007 Quyết định số 2905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung cơ chế cho vay Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam đối với cá nhân đi xuất khẩu lao động. 
18-09-2007 Quyết định số 2894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của huyện Bắc Trà My. 
14-09-2007 Quyết định số 2883/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục Tiểu học - Chống mù chữ, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và phổ cập bậc Trung học. 
13-09-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lập dự toán kiên cố hoá kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
12-09-2007 Quyết định số 2859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đại Lộc. 
12-09-2007 Quyết định số 2858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn. 
12-09-2007 Quyết định số 2857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Quế An, huyện Quế Sơn. 
12-09-2007 Quyết định số 2856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Quế Phong, huyện Quế Sơn. 
12-09-2007 Quyết định số 2855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
12-09-2007 Quyết định số 2854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Điều 39 Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-09-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
11-09-2007 Quyết định số 2843/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Quảng Nam năm 2007”. 
10-09-2007 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành. 
10-09-2007 Quyết định số 2836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
06-09-2007 Quyết định số 2794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án nuôi cá Tra xuất khẩu đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
05-09-2007 Quyết định số 2789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
05-09-2007 Quyết định số 2787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Bắc Trà My. 
05-09-2007 Quyết định số 2786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
9.433.592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner