Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 10-2007: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-10-2007 Quyết định số 3338/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Đông Giang. 
22-10-2007 Quyết định số 3337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Điện Bàn. 
22-10-2007 Quyết định số 3336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Đại Lộc. 
22-10-2007 Quyết định số 3335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My. 
22-10-2007 Quyết định số 3334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Tiên Phước. 
22-10-2007 Quyết định số 3333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Tây Giang. 
22-10-2007 Quyết định số 3332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Thăng Bình. 
22-10-2007 Quyết định số 3331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Quế Sơn. 
22-10-2007 Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Nam Trà My. 
22-10-2007 Quyết định số 3329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Núi Thành. 
22-10-2007 Quyết định số 3328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Phước Sơn. 
22-10-2007 Quyết định số 3327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Phú Ninh. 
22-10-2007 Quyết định số 3326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Tam Kỳ. 
22-10-2007 Quyết định số 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh. 
22-10-2007 Quyết định số 3324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. 
22-10-2007 Quyết định số 3323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. 
22-10-2007 Quyết định số 3322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v huỷ bỏ Quyết định số 81/2004/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam. 
22-10-2007 Quyết định số 3319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 
22-10-2007 Quyết định số 3301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Quế Sơn. 
19-10-2007 Quyết định số 3300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Nam. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
9.429.164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner