Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 01-2007: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-01-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. 
10-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công cách mạng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2007). 
02-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện Hiệp Đức Khoá V. 
26-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Chương IX Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009. 
26-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Hiệp Đức. 
26-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về dự toán ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban KT-XH HĐND huyện Khoá V. 
26-12-2006 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về cho thôi làm nhiệm vụ thành viên Ban KT-XH HĐND và đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức Khoá V. 
21-12-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
21-12-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
20-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2007 và ổn định trong giai đoạn 2007 - 2010. 
20-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam. 
20-12-2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.434.448 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner