Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 9-2006: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-09-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
13-09-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Huyện Điện Bàn về thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Điện Bàn. 
08-09-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui trình vận hành nhịp thông thuyền cầu máng Tam Tiến, huyện Núi Thành. 
07-09-2006 Quyết định số 2625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu hệ cử tuyển Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2006. 
05-09-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam đến năm 2010. 
01-09-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
25-08-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam. 
25-08-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam. 
22-08-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006. 
18-08-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Huyện Điện Bàn về việc Ban hành Đề án tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động của các HTX nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 của huyện Điện Bàn. 
01-08-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm An ninh Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 
27-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 
27-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về quản lý và bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2006 - 2010. 
27-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005. 
27-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành chăn nuôi huyện Đại Lộc giai đoạn 2006 - 2010. 
27-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc chia tách xã Đại Hoà thành hai đơn vị hành chính mới. 
27-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc đồng ý cho ông Lê Lục thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
27-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban, Uỷ viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
27-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2006-2010. 
08-05-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Huyện Phú Ninh về nhiệm vụ quy hoạch chung khu Trung tâm Tam Đàn giai đoạn 2005-2010, định hướng phát triển đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.479.099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner