Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 8-2006: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-08-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 
17-08-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính khoản 2, Điều 11 Quy định kèm theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh về phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
16-08-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 13/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh về thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam. 
16-08-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007. 
15-08-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 
14-08-2006 Quyết định số 2388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh Khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
10-08-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 13/4/2006 của UBND tỉnh về Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
08-08-2006 Quyết định số 2317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến đường từ Tam Kỳ đi Đà Nẵng và ngược lại. 
07-08-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học theo Quyết định số 04/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND tỉnh. 
03-08-2006 Quyết định số 2270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phân hạng các loại đất của huyện Phước Sơn. 
31-07-2006 Quyết định số 526/2006/QĐ-UBND của Huyện Thăng Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2004-2009. 
31-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2006. 
31-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2005. 
31-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 
26-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Huyện Núi Thành phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2006-2010. 
26-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình v/v tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá nhằm đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện Quốc gia về y tế xã và xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2006-2010. 
26-07-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Thăng Bình năm 2005. 
26-07-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của Huyện Thăng Bình về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 
26-07-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Huyện Thăng Bình về việc chia địa giới hành chính xã Bình Định để thành lập hai đơn vị hành chính mới. 
20-07-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm An ninh – Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9.505.193 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner