Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 15-06-2019: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-05-2019 Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam. (từ trang 02 đến trang 75)
27-05-2019 Quyết định số 1536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 76 đến trang 80)
31-05-2019 Quyết định số 1598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (từ trang 81 đến trang 91)
31-05-2019 Quyết định số 1606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Sở Tư pháp. (từ trang 92 đến trang 94)
03-06-2019 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019. (từ trang 95 đến trang 111)
10-06-2019 Quyết định số 1714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. (từ trang 112 đến trang 119)
9.438.759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner