Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 06-06-2019: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-04-2019 Quyết định số 1258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 14)
03-05-2019 Quyết định số 1289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào" chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 15 đến trang 19)
08-05-2019 Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. (từ trang 20 đến trang 60)
22-05-2019 Quyết định số 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. (từ trang 61 đến trang 64)
27-05-2019 Quyết định số 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Quảng Nam trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 65 đến trang 105)
31-05-2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 106 đến trang 112)
9.446.528 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner