Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 27-05-2019: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 09)
02-05-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 10 đến trang 27)
08-04-2019 Quyết định số 1076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và vi phạm quản lý Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. (từ trang 28 đến trang 30)
08-04-2019 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị quản lý của Sở thông tin và Truyền thông. (từ trang 31 đến trang 33)
16-04-2019 Quyết định số 1143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam. (từ trang 34 đến trang 37)
17-04-2019 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 tỉnh Quảng Nam. (từ trang 38 đến trang 73)
22-04-2019 Quyết định số 1171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 74 đến trang 90)
22-04-2019 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Đảng Sâm, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 91 đến trang 104)
23-04-2019 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 105 đến trang 108)
23-04-2019 Quyết định số 1209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam. (từ trang 109 đến trang 115)
26-04-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019. (từ trang 116 đến trang 118)
9.438.706 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner