Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 15-03-2019: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện sửa, chữa cải tạo bảo trì, nâng cấp, mở rông trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 11)
31-01-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Quảng Nam. (từ trang 12 đến trang 24)
28-02-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 25 đến trang 29)
23-01-2019 Quyết định số 218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam gia đoạn 2019-2022. (từ trang 30 đến trang 59)
28-01-2019 Quyết định số 286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác hoạt động kểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quang Nam. (từ trang 60 đến trang 73)
29-01-2019 Quyết định số 301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. (từ trang 74 đến trang 78)
01-02-2019 Quyết định số 416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 79 đến trang 83)
01-03-2019 Quyết định số 555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 84 đến trang 90)
05-03-2019 Quyết định số 574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2019. (từ trang 91 đến trang 98)
15-03-2019 Quyết định số 803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 99 đến trang 106)
22-02-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 107 đến trang 111)
15-03-2019 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. (từ trang 112 đến trang 114)
9.479.121 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner