Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 30-01-2019: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 11)
18-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 12 đến trang 31)
02-01-2019 Quyết định số 06/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 32 đến trang 38)
08-01-2019 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020. (từ trang 39 đến trang 53)
09-01-2019 Quyết định số 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, xử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "OCOP Quảng Nam". (từ trang 54 đến trang 63)
10-01-2019 Quyết định số 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2019. (từ trang 64 đến trang 81)
15-01-2019 Quyết định số 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018. (từ trang 82 đến trang 93)
02-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. (từ trang 94 đến trang 97)
05-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các biện pháp tổ chức đón tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. (từ trang 98 đến trang 103)
16-01-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 104 đến trang 108)
9.438.713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner