Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 33 xuất bản ngày 02-12-2017: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 14)
17-11-2017 Quyết định số 4084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. (từ trang 15 đến trang 16)
17-11-2017 Quyết định số 4085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành không đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. (từ trang 17 đến trang 25)
17-11-2017 Quyết định số 4088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 26 đến trang 32)
28-11-2017 Quyết định số 4169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định mức sản xuất nước sạch từ nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 33 đến trang 42)
01-12-2017 Quyết định số 4230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 43 đến trang 54)
01-12-2017 Quyết định số 4232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời định mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017. (từ trang 55 đến trang 59)
9.434.613 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner