Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 19-05-2017: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-04-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 05)
19-04-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. (từ trang 06 đến trang 07)
19-04-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 08 đến trang 10)
19-04-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016- 2021. (trang 11)
19-04-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam. (trang 12)
19-04-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (từ trang 13 đến trang 19)
03-04-2017 Quyết định số 1549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 20 đến trang 27)
12-04-2017 Quyết định số 1221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam trên lĩnh vực quản lý ngân sách, lĩnh vực giá, lĩnh vực quản lý công sản, lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. (từ trang 28 đến trang 114)
18-04-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai khảo sát đời sống hộ nghèo 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. (từ trang 115 đến trang 116)
25-04-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2017. (từ trang 117 đến trang 119)
9.433.580 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner