Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 17-02-2017: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ đối với dân quân tự vệ và nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021. (từ trang 03 đến trang 07)
08-12-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 08 đến trang 09)
08-12-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. (từ trang 10 đến trang 27)
20-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 28 đến trang 39)
23-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 40 đến trang 44)
23-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt động tại tỉnh Quảng Nam. (từ trang 45 đến trang 70)
08-12-2016 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định biên chế công chức, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2017. (từ trang 71 đến trang 80)
08-12-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. (từ trang 81 đến trang 82)
08-12-2016 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 83 đến trang 89)
08-12-2016 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021. (từ trang 90 đến trang 100)
29-12-2016 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 101 đến trang 109)
08-02-2017 Quyết định số 406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 38-KL/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy (Hội nghị lần thứ tư khóa XXI) về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020. (từ trang 110 đến trang 116)
16-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 117 đến trang 119)
9.506.884 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner