Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 22-09-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. (từ trang 03 đến trang 08)
19-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 09 đến trang 14)
19-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh. (từ trang 15 đến trang 17)
19-07-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 18 đến trang 27)
19-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030. (từ trang 28 đến trang 32)
29-08-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 33 đến trang 35)
30-08-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam. (từ trang 36 đến trang 46)
30-08-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. (từ trang 47 đến trang 51)
01-07-2016 Quyết định số 2365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 52 đến trang 58)
05-07-2016 Quyết định số 2395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam. (từ trang 59 đến trang 81)
06-07-2016 Quyết định số 2416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 82 đến trang 88)
13-07-2016 Quyết định số 2487-QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ của các Thành viên UBND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 89 đến trang 96)
03-08-2016 Quyết định số 2795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam. (từ trang 97 đến trang 117)
26-08-2016 Quyết định số 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam. (trang 118)
9.429.353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner