Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 29-04-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-04-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, dải phân cách, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 07)
04-04-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 08 đến trang 12)
24-02-2016 Quyết định số 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. (từ trang 13 đến trang 47)
08-03-2016 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2016 theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 48 đến trang 60)
09-03-2016 Quyết định số 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010, Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam. (trang 61)
15-03-2016 Quyết định số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 62 đến trang 66)
16-03-2016 Quyết định số 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. (từ trang 67 đến trang 75)
31-03-2016 Quyết định số 1186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 76 đến trang 82)
01-04-2016 Quyết định số 1207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 83 đến trang 88)
11-04-2016 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 89 đến trang 106)
05-04-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI. (từ trang 107 đến trang 109)
14-04-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI. (từ trang 110 đến trang 112)
21-04-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ. (từ trang 113 đến trang 114)
22-04-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa bão năm 2016. (từ trang 115 đến trang 118)
9.465.303 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner