Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 06-06-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-04-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020. (từ trang 03 đến trang 38)
13-04-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 39 đến trang 46)
22-04-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013, Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh. (từ trang 47 đến trang 58)
05-05-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 59 đến trang 83)
14-04-2016 Quyết định số 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 84 đến trang 96)
27-04-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, tăng cường biện pháp thực hiện để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2016 tại các xã, phường, thị trấn vùng Đông thuộc các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn và thành phố Tam Kỳ. (từ trang 97 đến trang 100)
29-04-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2016. (từ trang 101 đến trang 103)
16-05-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý bảo vệ rừng. (từ trang 104 đến trang 106)
17-05-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. (từ trang 107 đến trang 112)
17-05-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. (từ trang 113 đến trang 115)
9.465.304 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner