Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 42 + 43 xuất bản ngày 20-10-2014: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-10-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 02 đến trang 05)
09-10-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 06 đến trang 45)
08-10-2014 Quyết định số 3101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014-2020. (từ trang 46 đến trang 67)
09-10-2014 Quyết định số 3117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 68 đến trang 80)
20-10-2014 Quyết định số 3202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa theo hướng hiện đại tại Sở Giao thông vận tải. (từ trang 81 đến trang 91)
9.429.326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner