Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 32 + 33 xuất bản ngày 10-08-2014: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2014 Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 03 đến trang 07)
11-07-2014 Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 08 đến trang 11)
11-07-2014 Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 12 đến trang 15)
11-07-2014 Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 16 đến trang 22)
11-07-2014 Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam. (từ trang 23 đến trang 25)
11-07-2014 Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam. (từ trang 26 đến trang 34)
11-07-2014 Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 35 đến trang 38)
11-07-2014 Nghị quyết số 121/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 39 đến trang 40)
11-07-2014 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. (từ trang 41 đến trang 44)
11-07-2014 Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam. (từ trang 45 đến trang 50)
11-07-2014 Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 của HĐND tỉnh về “đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015”. (từ trang 51 đến trang 54)
11-07-2014 Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2020. (từ trang 55 đến trang 57)
11-07-2014 Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 58 đến trang 94)
9.429.329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner