Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 19 xuất bản ngày 16-06-2014: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-06-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 14)
20-05-2014 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quảng Nam năm 2014. (từ trang 15 đến trang 31)
22-05-2014 Quyết định số 1563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014. (từ trang 32 đến trang 38)
29-05-2014 Quyết định số 1649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 39 đến trang 45)
05-06-2014 Quyết định số 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2014 - 2015. (từ trang 46 đến trang 54)
29-05-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý bảo vệ và khai thác hợp lý cây ươi trên địa bàn tỉnh. (từ trang 55 đến trang 56)
05-06-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (từ trang 57 đến trang 59)
9.434.524 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner