Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 18 xuất bản ngày 27-05-2014: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 02 đến trang 22)
12-05-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 23 đến trang 33)
12-05-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài. (từ trang 34 đến trang 44)
12-05-2014 Quyết định số 1438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2014 - 2015. (từ trang 45 đến trang 54)
15-05-2014 Quyết định số 1468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ. (từ trang 55 đến trang 58)
9.434.322 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner