Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 13 xuất bản ngày 03-03-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-02-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 04)
13-02-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 05 đến trang 07)
13-02-2014 Quyết định số 498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014. (từ trang 08 đến trang 22)
13-02-2014 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014. (từ trang 23 đến trang 41)
24-02-2014 Quyết định số 592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 42 đến trang 47)
25-02-2014 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trong các dự án du lịch khu vực ven biển từ huyện Điện Bàn đến thành phố Hội An. (từ trang 48 đến trang 54)
13-02-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2014. (từ trang 55 đến trang 57)
28-02-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014. (từ trang 58 đến trang 60)
9.443.593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner