Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 16-03-2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-03-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 10)
24-02-2010 Quyết định số 702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2020. (từ trang 11 đến trang 33)
03-03-2010 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức chi thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 34 đến trang 40)
08-03-2010 Quyết định số 811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Quảng Nam. (từ trang 41 đến trang 43)
08-03-2010 Quyết định số 817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 -2015. (từ trang 44 đến trang 54)
08-03-2010 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam năm 2010. (từ trang 55 đến trang 69)
09-03-2010 Quyết định số 821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc và Cúm gia cầm năm 2010. (từ trang 70 đến trang 77)
15-03-2010 Quyết định số 854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Ban Quản lý Sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam vào Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam. (từ trang 78 đến trang 79)
16-03-2010 Quyết định số 868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và kinh phí lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020. (từ trang 80 đến trang 81)
16-03-2010 Quyết định số 869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. (từ trang 82 đến trang 85)
16-03-2010 Quyết định số 870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010. (từ trang 86 đến trang 91)
03-03-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp năm 2010 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 92 đến trang 93)
04-03-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (từ trang 94 đến trang 96)
9.447.978 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner