Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 34 xuất bản ngày 30-10-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-10-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 22)
18-10-2010 Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện đến năm 2015. (từ trang 23 đến trang 28)
18-10-2010 Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc tiếp tục thực hiện Đề án thực hiện cuộc vận động xây dựng 3 công trình vệ sinh và xử lý rác thải giai đoạn 2011- 2015. (từ trang 29 đến trang 32)
04-10-2010 Quyết định số 3189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà. (từ trang 33 đến trang 35)
06-10-2010 Quyết định số 3235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Điện Bàn. (từ trang 36 đến trang 39)
08-10-2010 Quyết định số 3268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và Tổ soạn thảo xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020. (từ trang 40 đến trang 42)
13-10-2010 Quyết định số 3298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Quảng Nam. (từ trang 43 đến trang 49)
13-10-2010 Quyết định số 3314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Trà My. (từ trang 50 đến trang 53)
14-10-2010 Quyết định số 3341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2010 - 2015). (từ trang 54 đến trang 55)
15-10-2010 Quyết định số 3347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch Tai xanh ở lợn. (trang 56)
04-10-2010 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010. (từ trang 57 đến trang 60)
9.434.609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner