Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 20-09-2010: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-09-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 02 đến trang 06)
15-09-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 07 đến trang 61)
01-09-2010 Quyết định số 2762/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. (từ trang 62 đến trang 74)
01-09-2010 Quyết định số 2763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Phước. (từ trang 75 đến trang 78)
08-09-2010 Quyết định số 2851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng. (từ trang 79 đến trang 114)
9.434.662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner