Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 26 + 27 xuất bản ngày 01-09-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 06)
11-08-2010 Quyết định số 2514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009 – 2020. (từ trang 07 đến trang 75)
23-08-2010 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khối 2A. (từ trang 76 đến trang 81)
23-08-2010 Quyết định số 2643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. (từ trang 82 đến trang 99)
23-08-2010 Quyết định số 2645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Quảng Nam thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam. (từ trang 100 đến trang 103)
24-08-2010 Quyết định số 2666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án “Tạo việc làm cho thanh niên thông qua phát triển kinh tế địa phương tại tỉnh Quảng Nam” do tổ chức ILO tài trợ. (từ trang 104 đến trang 110)
11-08-2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành Bộ Luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. (từ trang 111 đến trang 113)
16-08-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 114 đến trang 117)
30-08-2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011. (từ trang 118 đến trang 120)
9.434.663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner