Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 22 xuất bản ngày 30-07-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2010 Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 06)
08-07-2010 Nghị quyết số 163/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 07 đến trang 09)
08-07-2010 Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 10 đến trang 13)
08-07-2010 Nghị quyết số 165/2010/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 14 đến trang 15)
22-07-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ. (từ trang 16 đến trang 17)
22-07-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. (từ trang 18 đến trang 32)
15-07-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009. (từ trang 33 đến trang 34)
15-07-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về nhiệm vụ bổ sung 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 35 đến trang 37)
15-07-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về điều chỉnh ngày, tháng, năm thành lập và tái lập huyện Đông Giang. (trang 38)
15-07-2010 Nghị quyết số 100/2010/NQ-HĐND của Huyện Đông Giang về phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách và danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2010. (từ trang 39 đến trang 40)
14-07-2010 Quyết định số 2224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam. (từ trang 41 đến trang 47)
21-07-2010 Quyết định số 2271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh hồ sơ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Nam. (từ trang 48 đến trang 50)
9.429.449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner