Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 08 xuất bản ngày 14-04-2010: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 12 "Quy định thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Quảng Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. (từ trang 03 đến trang 04)
23-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh. (từ trang 05 đến trang 06)
14-04-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 07 đến trang 08)
18-03-2010 Quyết định số 898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 09 đến trang 11)
22-03-2010 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương thức tiết giảm phụ tải hệ thống điện Quảng Nam khi thiếu nguồn quốc gia năm 2010. (từ trang 12 đến trang 25)
22-03-2010 Quyết định số 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất, cho Xí nghiệp Xây dựng và Kinh doanh vật tư Sông Hội thuê đất bổ sung để xây dựng Nhà chờ phục vụ khách đi Cù Lao Chàm tại phường Cửa Đại, thành phố Hội An. (từ trang 26 đến trang 28)
29-03-2010 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 29 đến trang 31)
31-03-2010 Quyết định số 1073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục nuôi trồng thủy sản vùng bị thiệt hại do các dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 32 đến trang 34)
01-04-2010 Quyết định số 1099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vùng bị thiệt hại do các dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 35 đến trang 36)
05-04-2010 Quyết định số 1119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trường Trung học phổ thông Duy Tân. (từ trang 37 đến trang 38)
05-04-2010 Quyết định số 1122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các huyện đồng bằng, thành phố kết nghĩa với các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam. (từ trang 39 đến trang 40)
19-03-2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. (từ trang 41 đến trang 45)
12-04-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dự toán năm 2010 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 46 đến trang 48)
14-04-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 49 đến trang 51)
14-04-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ. (từ trang 52 đến trang 56)
9.504.614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner