Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 22-02-2010: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-02-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức chi cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. (từ trang 03 đến trang 08)
03-02-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Huyện Duy Xuyên giá đất nông nghiệp năm 2010 trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. (từ trang 09 đến trang 29)
01-02-2010 Quyết định số 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 30 đến trang 67)
03-02-2010 Quyết định số 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 04/5/2009 của Tỉnh ủy về xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 68 đến trang 97)
01-02-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2010. (từ trang 98 đến trang 100)
9.429.318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner