Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 20-12-2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. (từ trang 03 đến trang 09)
12-12-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 57/2006/QĐ-UB ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện trong năm 2009. (từ trang 10 đến trang 15)
16-12-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai. (từ trang 16 đến trang 24)
02-12-2008 Quyết định số 3992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thú y Quảng Nam. (từ trang 25 đến trang 28)
02-12-2008 Quyết định số 3993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thuỷ lợi Quảng Nam. (từ trang 29 đến trang 31)
02-12-2008 Quyết định số 3994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam. (từ trang 32 đến trang 35)
02-12-2008 Quyết định số 3995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam. (từ trang 36 đến trang 40)
02-12-2008 Quyết định số 4002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 41 đến trang 63)
03-12-2008 Quyết định số 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học - công nghệ Quảng Nam. (từ trang 64 đến trang 66)
03-12-2008 Quyết định số 4009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phân tích - Kiểm định và Tư vấn khoa học - công nghệ Quảng Nam. (từ trang 67 đến trang 69)
03-12-2008 Quyết định số 4010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Nam. (từ trang 70 đến trang 73)
03-12-2008 Quyết định số 4015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ. (trang 74)
05-12-2008 Quyết định số 4050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam. (từ trang 75 đến trang 77)
08-12-2008 Quyết định số 4067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. (từ trang 78 đến trang 84)
16-12-2008 Quyết định số 4149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 85 đến trang 89)
15-12-2008 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thao quốc phòng toàn dân năm 2009. (từ trang 90 đến trang 91)
9.479.418 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner