Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 20-09-2008: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. (từ trang 04 đến trang 14)
21-08-2008 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đồng ý cho ông Nguyễn Đức Hải thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 15)
21-08-2008 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 16)
18-08-2008 Quyết định số 2687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 17 đến trang 20)
18-08-2008 Quyết định số 2688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 21 đến trang 24)
18-08-2008 Quyết định số 2689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 25 đến trang 27)
18-08-2008 Quyết định số 2690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 28 đến trang 32)
18-08-2008 Quyết định số 2691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 33 đến trang 39)
18-08-2008 Quyết định số 2692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 40 đến trang 44)
18-08-2008 Quyết định số 2693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 45 đến trang 46)
18-08-2008 Quyết định số 2694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 47 đến trang 51)
18-08-2008 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 52 đến trang 55)
18-08-2008 Quyết định số 2696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 56 đến trang 59)
18-08-2008 Quyết định số 2697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 60 đến trang 64)
18-08-2008 Quyết định số 2698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 65 đến trang 72)
18-08-2008 Quyết định số 2699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 73 đến trang 75)
18-08-2008 Quyết định số 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 76 đến trang 79)
18-08-2008 Quyết định số 2701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ quản lý khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. (từ trang 80 đến trang 91)
26-08-2008 Quyết định số 2817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hết dịch Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn. (trang 92)
22-08-2008 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. (từ trang 93 đến trang 95)
9.504.617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner