Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 31-07-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án tiếp tục đổi mới và phát triển dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 03 đến trang 39)
19-06-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh. (từ trang 40 đến trang 51)
20-06-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh. (từ trang 52 đến trang 53)
23-06-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 54 đến trang 62)
27-06-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 63 đến trang 71)
30-06-2008 Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 72 đến trang 73)
27-06-2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 74 đến trang 77)
27-06-2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của Huyện Đại Lộc về chương trình hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc 6 tháng cuối năm 2008. (trang 78)
19-06-2008 Quyết định số 2048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2008. (từ trang 79 đến trang 83)
25-06-2008 Quyết định số 2109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam. (từ trang 84 đến trang 91)
30-06-2008 Quyết định số 2147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ tiếp nhận, xử lý quy định hành chính. (từ trang 92 đến trang 93)
18-06-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tốt các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 94 đến trang 95)
02-07-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. (từ trang 96 đến trang 99)
9.429.364 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner