Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 07 xuất bản ngày 28-03-2008: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức mua sắm tài sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 02 đến trang 12)
18-03-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam. (từ trang 13 đến trang 19)
20-03-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 20 đến trang 38)
06-03-2008 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Nam. (từ trang 39 đến trang 45)
13-03-2008 Quyết định số 760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ các cơ sở cơ khí vừa và nhỏ tham gia chế tạo máy nông nghiệp và công nghiệp chế biến giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 46 đến trang 53)
06-03-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. (từ trang 54 đến trang 56)
9.434.329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner