Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phố Tam Kỳ
Thành phố Hội An
Huyện Bắc Trà My
Huyện Duy Xuyên
Huyện Đại Lộc
Huyện Điện Bàn
Huyện Đông Giang
Huyện Hiệp Đức
Huyện Nam Giang
Huyện Nam Trà My
Huyện Nông Sơn
Huyện Núi Thành
Huyện Phú Ninh
Huyện Phước Sơn
Huyện Quế Sơn
Huyện Tây Giang
Huyện Thăng Bình

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 28-02-2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-01-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 06)
01-02-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 07 đến trang 09)
25-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2008. (từ trang 10 đến trang 14)
25-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc Phê duyệt dự toán thu – chi và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 15 đến trang 17)
25-12-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/1999/NQ-HĐND ngày 11/8/1999; Nghị quyết số 24/2005/NQ-HĐND ngày 03/8/2005 và Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND ngày 20/5/2006 của HĐND huyện Quế Sơn . (từ trang 18 đến trang 19)
25-12-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp huyện Quế Sơn giai đoạn 2008-2015. (từ trang 20 đến trang 23)
25-12-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. (trang 24)
25-12-2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008. (từ trang 25 đến trang 28)
25-01-2008 Quyết định số 373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam năm 2008. (từ trang 29 đến trang 37)
30-01-2008 Quyết định số 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tạm giao chỉ tiêu biên chế hành chính, công chức dự bị và định mức biên chế sự nghiệp năm 2008 tỉnh Quảng Nam. (từ trang 38 đến trang 43)
01-02-2008 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trình trực tiếp các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 44 đến trang 61)
05-02-2008 Quyết định số 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới giai đoạn 2008 - 2012. (từ trang 62 đến trang 86)
14-02-2008 Quyết định số 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2008. (từ trang 87 đến trang 95)
14-02-2008 Quyết định số 507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. (từ trang 96 đến trang 102)
19-02-2008 Quyết định số 560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và các tài sản khác trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (từ trang 103 đến trang 124)
31-01-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 125 đến trang 127)
9.434.441 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner